FINANCING & MANUFACTURING & KNOW-HOW     
Spółka z o.o.
STRONA GŁÓWNA O FIRMIE ZARZĄD OFERTA KONTAKT
O FIRMIE
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
PODSTAWOWE CELE
OBSŁUGIWANE RYNKI
PROJEKTOWANIE ENGINEERING
KATALOG PDF
aiso
cert
OBSŁUGIWANE RYNKI
DOSTARCZAMY NA RYNKU GLOBALNYM
KOMPLEKSOWE I OPTYMALNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW PRZEŁADUNKU, TRANSPORTU CIĄGŁEGO DLA:
  • układów nawęglania
  • systemów magazynowania materiałów sypkich
  • układów transportowych w górnictwie
  • instalacji odsiarczania spalin
  • przemysłu cementowego i surowców mineralnych
  • przemysłu budowy platform wiertniczych


Systemy wyposażamy w dźwignice,

urządzenia przeładunkowe,

układy przenośników.

 
Dostarczamy systemy sterowania,
wizualizacji i monitoringu pracy systemó
w.

Na zlecenie klientów zagranicznych świadczymy
 usługi inspekcyjne nad produkcją, montażem
i uruchomieniem wyrobów.

Dysponujemy grupą wyspecjalizowanych
inspektorów nadzoru.

FMK Sp. z o.o. jest partnerem biznesowym norweskiej firmy Aker MH AS oraz partnerem strategicznym BEVCON WAYORS Indie - liderem branży technologicznie
zaawansowanych systemów
transportu i przeładunku materiałów.

____________________________