FINANCING & MANUFACTURING & KNOW-HOW     
Spółka z o.o.
STRONA GŁÓWNA O FIRMIE ZARZĄD OFERTA KONTAKT
OFERTA

ŁADOWARKI ZGARNIAKOWE

ŁADOWARKO-ZWAŁOWARKI ŁADOWARKI

ZWAŁOWARKI

WYWROTNICE
PRZENOŚNIKI
DŹWIGNICE
PLATFORMY WIERTNICZE
aiso
cert

SYSTEMY TRANSPORU CIĄGŁEGO
UKŁADY NAWĘGLANIA
przenosnik
ZAKRES DOSTAW:
 • WYWROTNICA WAGONOWA WWb 90
 • WYGARNIACZE KOŁOWE WKH 1200 - 2szt.
 • UKŁAD PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH
UKŁADY NAWĘGLANIA

przenosnik
uklad naweglania

ZAKRES DOSTAW:
 • WYWROTNICA WAGONOWA WWb 9O.18,9
 • WYGARNIACZE KOŁOWE WKH 800 - 2szt.
 • UKŁAD PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH
UKŁAD TRANSPORTU i SKŁADOWANIA WĘGLA

przenosnik
uklad naweglania

ZAKRES DOSTAW:
 • ŁADOWARKO-ZWAŁOWARKA ŁZKS 100.20
 • UKŁAD RPRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH
 • WYGARNIACZ KOŁOWY WKH 800
 • SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ NIEMETALICZNYCH
WYGARNIACZ KOŁOWY WKH 800
wygarniacz kolowy

wygarniacz kolowy
Wydajność 800 t/h
WYGARNIACZ KOŁOWY WKH 1200
wygarniacz kolowy
Wydajność 1200 t/h
SYSTEM MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU I ZAŁADUNKU GIPSU 
wygarniacz kolowy

wygarniacz kolowy

ZAKRES DOSTAW:
 • ŁADOWARKA ZGARNIAKOWA ŁZPP 300.20
 • UKŁAD RPRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH
 • WÓZEK ZRZUTOWY
SYSTEM PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH
WÓZEK ZRZUTOWY

WÓZEK ZRZUTOWY

ZAKŁAD PRZERÓBKI MECHANICZNA WĘGLA
Lubelski Węgiel „BOGDANKA”
WÓZEK ZRZUTOWY

ZAKRES DOSTAW:
 • SYSTEM PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH-18 SZTUK
 • PRZENOŚNIKI CZŁONOWO PŁYTOWE
 • PRZESIEWACZE WIBRACYJNE
 • PODAJNIKI WIBRACYJNE
 • KRUSZARKI DO WĘGLA
 • SEPARATORY ELEKTROMAGNETYCZNE
 • ZSUWNIE
SEPARATOR ROLKOWY
szczapolap

KOSZ ZASYPOWY Z PRZENOŚNIKIEM TAŚMOWYM
wygarniacz kolowy