FINANCING & MANUFACTURING & KNOW-HOW     
Spółka z o.o.
STRONA GŁÓWNA O FIRMIE ZARZĄD OFERTA KONTAKT
O FIRMIE
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
PODSTAWOWE CELE
OBSŁUGIWANE RYNKI
PROJEKTOWANIE ENGINEERING
KATALOG PDF
aiso
cert
a1
a2
a3
a4
a5
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

PODSTAWOWYM ZAKRESEM DZAŁALNOSCI SPÓŁKI SĄ KOMPLEKSOWE USŁUGI PROJEKTOWE
I INŻYNIERSKIE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
DORADZTWO W ZAKRESIE KNOW – HOW
FEASIBILITY STUDY
PROJEKTOWANIE
KOMPLETACJA DOSTAW
MONTAŻE, ROZRUCHY I URUCHOMIENIE OBIEKTU
PEŁNIENIE FUNKCJI GENERALNEGO WYKONAWCY
OBSŁUGA FINANSOWA PROJEKTÓW
SERWISY
I MODERNIZACJE MASZYN I URZĄDZEŃ
SZKOLENIA PERSONELU OBSŁUGUJĄCEGO
NADZORY
DOKUMENTACJE POWYKONAWCZE