FINANCING & MANUFACTURING & KNOW-HOW Spółka z. o. o.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
PODSTAWOWYM ZAKRESEM DZAŁALNOSCI SPÓŁKI SĄ KOMPLEKSOWE USŁUGI PROJEKTOWE I INŻYNIERSKIE
Checked

Zarządzanie projektami

Checked

Doradztwo w zakresie know-how

Checked

Feasibility study

Checked

Projektowanie

Checked

Kompletacja dostaw

Checked

Montaże, rozruchy i uruchomienie obiektu

Checked

Pełniene fukncji generalnego wykonawcy

Checked

Obsługa finansowa projektów

Checked

Serwisy i modernizacje maszyn i urządzeń

Checked

Szkolenia personelu obsługującego

Checked

Nadzory

Checked

Dokumentacje powykonawcze

PODSTAWOWE CELE
WYSOKĄ WARTOŚĆ DODANĄ NASZEJ OFERTY ZAPEWNIAJĄ
Experience

Eksperci o wysokich kwalifikacjach z wieloletnim doświadczeniem w opracowaniu technologii przeładunków materiałów

Coworking

Doświadczona kadra inżynieryjno- projektowa.

Software

Stosowane najnowsze techniki CAD CAE jak SOLIDWORKS, AUTOCAD, COSMOS

Project

Realizacja projektów ściśle według wymagań użytkownika.

PROJEKTOWANIE - ENGINEERING
Pracownia projetkowania wyposażenia elektrycznego i mechatroniki
Benchmarking, analizy inżynierskie, KNOW-HOW, FEASIBILITY STUDY
Zespół projektowy hydrauliki siłowej i układów centralnych smarowania
Pracownia projektowa maszyn i systemów transportu
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ
OFERTA