FINANCING & MANUFACTURING & KNOW-HOW Spółka z. o. o.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 

PODSTAWOWYM ZAKRESEM DZAŁALNOSCI SPÓŁKI SĄ KOMPLEKSOWE USŁUGI PROJEKTOWE I INŻYNIERSKIE

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
DORADZTWO W ZAKRESIE KNOW – HOW
FEASIBILITY STUDY
PROJEKTOWANIE
KOMPLETACJA DOSTAW
MONTAŻE, ROZRUCHY I URUCHOMIENIE OBIEKTU
PEŁNIENIE FUNKCJI GENERALNEGO WYKONAWCY
OBSŁUGA FINANSOWA PROJEKTÓW
SERWISY MODERNIZACJE MASZYN I URZĄDZEŃ
SZKOLENIA PERSONELU OBSŁUGUJĄCEGO
NADZORY
DOKUMENTACJE POWYKONAWCZE

 

NASZ PODSTAWOWY CEL: WYSOKA WARTOŚĆ DODANA

 

Wysoką wartość dodaną naszej oferty zapewniają:
  • Eksperci o wysokich kwalifikacjach z wieloletnim doświadczeniem w opracowaniu technologii przeładunków materiałów
  • Doświadczona kadra inżynieryjno- projektowa.
  • Stosowane najnowsze techniki CAD CAE jak SOLIDWORKS, AUTOCAD, COSMOS
  • Realizacja projektów ściśle według wymagań użytkownika.

 

 

OBSŁUGIWANE RYNKI

 

DOSTARCZAMY NA RYNKU GLOBALNYM KOMPLEKSOWE I OPTYMALNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW PRZEŁADUNKU, TRANSPORTU CIĄGŁEGO DLA:

 

  • układów nawęglania
  • systemów magazynowania materiałów sypkich
  • układów transportowych w górnictwie
  • instalacji odsiarczania spalin
  • przemysłu cementowego i surowców mineralnych
  • przemysłu budowy platform wiertniczych

 

Systemy wyposażamy w dźwignice, urządzenia przeładunkowe, układy przenośników.

Dostarczamy systemy sterowania, wizualizacji i monitoringu pracy systemów.

Na zlecenie klientów zagranicznych świadczymy usługi inspekcyjne nad produkcją, montażem i uruchomieniem wyrobów.

Dysponujemy grupą wyspecjalizowanych inspektorów nadzoru.

FMK Sp. z o.o. jest partnerem biznesowym norweskiej firmy Aker MH AS oraz partnerem strategicznym BEVCON WAYORS Indie - liderem branży technologicznie zaawansowanych systemów transportu i przeładunku materiałów.

 

 

Oferta